Nezadovoljstvo članiva Sindikata Zajedno rezultiralo dopisom županu Varaždinske županije