Sindikat Zajedno

Informacije o sindikatu

Sindikat službenika i namještenika u državnim i javnim službama OIB 93724336101 sa sjedištem u Zagrebu registriran je 09.veljače.2018. Kao takav sindikat je radio na poboljšanju prava iz radnog odnosa za svoje članove, te ostvarivanju povrata sredstava za koje su zdravstveni djelatnici zakinuti prilikom obračuna plaće preko sustava COP. Zajednički interes pronašli smo sa Facebook grupom Medicinske sestre/tehničari zajedno, te je ubrzo dogovorena suradnja. Zajedno smo izašli na prosvjed 03.10.2019. i pokazali da se uz dobru volju i malo truda mogu napraviti velike stvari. Nakon prosvjeda nastavili smo suradnju koja je rezultirala promjenom imena u Sindikat Zajedno.

Osnovna svrha i zadaci sindikata su:

 • poboljšanje općih uvjeta rada članova
 • zaštita dostojanstva radnika
 • osiguranje plaće za dostojanstveni život člana i njegove obitelji
 • zaštita prava iz radnog odnosa ( individualnih i kolektivnih) posebno u pogledu plaća, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite
 • naknada štete kod ozljede na radu
 • zaštita kod nezakonitog otkaza od strane poslodavca
 • pomoć članovima posredujući između njih i poslodavca
 • pruža članovima materijalnu pomoć
 • besplatna pravna pomoć pri zaštiti prava iz radnog odnosa
 • pravo na informiranje
 • stručno sindikalno usavršavanje i osposobljavanje
 • ostvarivanje i zaštita svih ljudskih, sindikalnih prava i sloboda, posebice prava i slobode djelovanja sindikata i sindikalnih povjerenika
 • zastupanje u pregovorima pri sklapanju kolektivnih ugovora ( kada skupimo dovoljan broj članova)

Prema važećem statutu dobrodošli su svi državni i javni službenici, tako da sindikatu mogu pristupiti svi zdravstveni I nezdravstveni djelatnici, a ne samo medicinske sestre/tehničari.

Sindikalna članarina naplaćuje se mjesečno, te iznosi 1% neto plaće člana sindikata.

Predsjednik sindikata je Krunoslav Kušec, dopredsjednica Sanda Alić.

Nitko u sindikatu ne prima plaću ili naknadu za svoj rad.

Sva financijska sredstva iz članarina trenutno usmjerujemo u pokretanje tužbi za pogrešan obračun plaća, koje su u potpunosti besplatne za članove sindikata. Svi članovi sindikata nisu dužni plaćati nikakve parnične troškove, kao ni materijalne troškove za zastupanje ili sudskog vještaka.

Prava radnika zaštićena su zakonom, ali u praksi se ta prava ne poštuju uvijek. Kao pojedinac teško se izboriti za svoja prava ili utjecati na svog poslodavca, ali svi zajedno udruženi u sindikat imamo znatno veće šanse.

Kao članovi sindikata međusobno imate pravo izabrati sindikalnog povjerenika koji će vas zastupati pred poslodavcem, omogućiti da se vaš glas čuje i da zajedno s drugim članovima sindikata lakše riješite probleme koji vas muče na radnome mjestu.

Sindikalni povjerenik uživa zakonsku zaštitu kako ga poslodavac ne bi mogao kazniti ili otpustiti zbog njegova sindikalnog rada. Sindikalnog povjerenika kojeg izaberete, naš će sindikat pripremiti I educirati da vas kvalitetno informira I predstavlja, te mu pružiti svu potrebnu stručnu i pravnu pomoć u njegovu sindikalnom radu.

Može li član sindikata imati posljedice?

Pravo na slobodu sindikalnog organiziranja i djelovanja, zajamčeno je Ustavom RH, Zakonom o radu, odnosno međunarodnim Konvencijama MOR-a ( Međunarodne organizacije rada). Član sindikata ne može imati nikakve posljedice zbog članstva u sindikatu. Povredom prava na sindikalno organiziranje smatra se svaki pritisak od strane poslodavca na zaposlenika da mu onemogući sindikalno organiziranje ili da istupi iz sindikalne organizacije.

U mnogim ustanovama zaposlenici se susreću sa problemima izlaska iz postojećih sindikata, te moramo napomenuti da je pristupanje u sindikat i istupanje iz sindikata isključivo na dobrovoljnoj osnovi o čemu svaki zaposlenik slobodno odlučuje sukladno čl. 166. Zakona o radu, dok postupanje protivno navedenom predstavlja diskriminaciju.

Članovi sindikata koji su ispunili stare pristupnice ne moraju ispunjavati nove. Promijenili smo samo ime sindikata, OIB i podaci za uplatu su ostali isti.

Da bi pristupili sindikatu dovoljno je potražiti sindikalnog povjerenika za vašu ustanovu, te ispuniti pristupnicu. Sve ostalo će odraditi sindikalni povjerenik.

Ako u vašoj ustanovi nemamo sindikalnu podružnicu, učlaniti se možete pojedinačno i ostvariti jednaka sindikalna prava kao  svi ostali članovi.U tom slučaju će biti odabran povjerenik najbliži vašem radnom mjestu, kako bi ostvarili što bolju komunikaciju na obostrano zadovoljstvo.

Ima li vas više koji želite postati članovima sindikata naš će vam sindikat pružiti svu pomoč kako biste osnovali podružnicu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila sindikat@sindikat-zajedno.hr ili se obratite sindikalnom povjereniku u vašoj ustanovi.

Pridružite nam se. Učiniti ćemo sve kako bi opravdali vaše povjerenje.