Preporuke s obzirom na Odluku stožera od dana 28.09.2021.g.